SmartViper

ttpdn.com domain research


Rating:
4.2 of 5 (5 votes)
Homepage links:
internal 6, external 10
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$9,589
Health score:
5.32%
Domain registrar:
ENOM, INC. domain profile
Domains using same registrar:492,716

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 6:23:41 PM November 5, 2013

Latest test duration: 1.08 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 9275 bytes
Url: http://ttpdn.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 208
Request_size: 168
Filetime: -1
Total_time: 1.078434
Namelookup_time: 0.26639
Connect_time: 0.532747
Pretransfer_time: 0.532771
Size_download: 9275
Speed_download: 8600
Download_content_length: 9275
Starttransfer_time: 0.811086
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Cms
Joomla (version 2.5)
Javascript frameworks
MooTools
jQuery
Programming languages
PHP (version 5.3.22)
Web servers
Apache
Hosting:
FPT Telecom Company (2nd floor FPT Building, Pham Hung Road, Cau Giay District, Hanoi)
Hosting admin phone:
+84-90-4211450
Hosting admin mail:
Domain IP:
210.245.90.205 Vietnam
DNS Resolve:
OK
Name server (NS) records:
ns1.pavietnam.vn (IP 112.213.89.3)
Other domains using this NS: 1,313
ns2.pavietnam.vn (IP 222.255.121.247)
Other domains using this NS: 1,312
NS history:
1 changes since January 18, 2012
January 18, 2012 ns1.dotvndns.vn
ns2.dotvndns.vn
ns1.pavietnam.vn
ns2.pavietnam.vn
Public registrar record:

Profile

Domain age:
6 years and 7 months
Domain worth:
$9,589
Health score:
5.32%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #ttpdn.com

Social activity: updated 12 Aug 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
xây dựng (23%), dịch vụ (23%), happy new year (18%, $0.92), new year (18%, $1.86), hàng đầu (5%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

SEO

Homepage links:
internal 6, external 10
Title history:
2 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Toàn Thiện Phát
Meta-keywords:
trần kim loại, lam chắn nắng, dml, hunterdouglas, austrong, aluking, eurosmart, domino, v-clean, mành màn, sàn nâng kỹ thuật, sàn gỗ, sàn vynil, cửa nhựa lõi thép
Meta-description:
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Toàn Thiện Phát vinh dự được các nhà thầu, nhà tư vấn hàng đầu biết đến như một nơi chuyên cung cấp các loại vật liệu xây dựng hoàn thiện có chất lượng cao. Công Ty chúng tôi luôn tìm tòi, đổi mới công nghệ và đưa ra những giải pháp mới để phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp trần kim loại, lam chắn nắng, mành màn, sàn nâng kỹ thuật, sàn gỗ, sàn vynil, cửa nhựa lõi thép ...
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on ttpdn.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)