SmartViper

sweetyjewelry.com domain research


Rating:
5 of 5 (3 votes)
Indexed pages:
1,871 (6)
Backwards:
1,184 (97)
Links from homepages:
7 links (from 3 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 762, external 16
Unique visitors:
908 ( 1,937)
diff as of November 1, 2012
Title history:
3 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$690
Health score:
44.52%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 3:45:53 PM November 5, 2013

Latest test duration: 6.203 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 346551 bytes
Url: http://www.sweetyjewelry.com/
Content_type: text/html; charset=tis-620
Http_code: 200
Header_size: 728
Request_size: 356
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 6.201104
Namelookup_time: 0.001406
Connect_time: 0.359396
Pretransfer_time: 0.359421
Size_download: 346551
Speed_download: 55885
Download_content_length: 346551
Starttransfer_time: 1.880476
Redirect_time: 1.086338
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Javascript frameworks
jQuery (version 1.4.4)
Miscellaneous
SWFObject
Programming languages
PHP
Hosting admin phone:
+66-2-6141240-3
Hosting admin mail:
Domain IP:
61.19.249.198 Thailand (multiple IPs)
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
ONLINENIC, INC. domain profile
Domains using same registrar:48,894
Name server (NS) records:
ns1.igetweb.net (IP 61.19.249.200)
Other domains using this NS: 187
ns2.igetweb.net (IP 61.19.249.67)
Other domains using this NS: 187
ns3.igetweb.net (IP 122.155.16.32)
Other domains using this NS: 110
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
908 ( 1,937)
diff as of November 1, 2012
Domain age:
9 years and 8 months
Domain worth:
$690
Health score:
44.52%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #sweetyjewelry.com

Social activity: updated 10 Jun 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
เครื่องประดับ (100%) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1,871 (6)
Backwards:
1,184 (97)
Homepage links:
internal 762, external 16
Title history:
3 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
à¤Ã×èͧ»ÃдѺ ¢ÒÂÊ觷ÑèÇ»ÃÐà·È àªÔ­àÅ×Í¡«×éÍà¤Ã×èͧ»ÃдѺ¢ÒÂÊè§à¡Ã´ A ä´éáÅéǤèÐ [Engine by iGetWeb.com]
Last title:
February 11, 2013 จำหน่ายเครื่องประดับ เครื่องประดับแฟชั่น เครื่องประดับแฟชั่นเกาหลี ขายส่งเครื่องประดับ เครื่องประดับเงิน คิตตี้ ราคาถูกที่สุด ขายส่งทั่วประเทศ เชิญเลือกซื้อเครื่องประดับขายส่งเ
Meta-keywords:
à¤Ã×èͧ»ÃдѺ,à¤Ã×èͧ»ÃдѺῪÑè¹,à¤Ã×èͧ»ÃдѺῪÑè¹à¡ÒËÅÕ,¢ÒÂÊè§à¤Ã×èͧ»ÃдѺ,à¤Ã×èͧ»ÃдѺà§Ô¹,à¤Ã×èͧ»ÃдѺ¢ÒÂÊè§,à¤Ã×èͧ»ÃдѺÃÒ¤Ò¶Ù¡,à¤Ã×èͧ»ÃдѺà¡ÒËÅÕ,µèÒ§ËÙ,ÊÃéͤÍ,¡ÓäÅ,ÊÃéÍ¢éÍÁ×Í
Meta-description:
¢ÒÂÊè§à¤Ã×èͧ»ÃдѺ à¤Ã×èͧ»ÃдѺῪÑè¹ à¤Ã×èͧ»ÃдѺà¡ÒËÅÕ à¤Ã×èͧ»ÃдѺà§Ô¹ à¤Ã×èͧ»ÃдѺÃÒ¤ÒÊè§ ¤ÔµµÕé à¤Ã×èͧ»ÃдѺÁÒ¡ÁÒ µèÒ§ËÙ ÊÃéÍÂ¤Í ÊÃéÍ¢éÍÁ×Í áËǹ ¡ÓäÅ ¡Ôêº ¼éҾѹ¤Í ¨Õé¹èÒÃÑ¡ ¢Ò»ÅÕ¡-Êè§ à¤Ã×èͧ»ÃдѺ¹Óà¢éÒ ÃÒ¤Ò¶Ù¡·ÕèÊØ´ ¤Ø³ÀÒ¾´Õ¨Ñ´Ê觿ÃÕ·ÑèÇ»ÃÐà·È¤èРʹã¨à»ç¹µÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂà¤Ã×èͧ»ÃдѺ à¾×èÍÃÒÂä´éàÊÃÔÁËÃ×ÍÃÒÂä´éËÅÑ¡ µÔ´µèÍä´éàÅ ¢ÒµèÍ¡ÓäçÒÁá¹è¹Í¹
Links from homepages:(detailed)
7 links (from 3 unique hosts)
Examples: raidaidd.com, maneesuwanfootwear.com, sweetyroom.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on sweetyjewelry.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)