SmartViper

nemcinatlumoceni.cz domain research


Rating:
3.8 of 5 (5 votes)
Indexed pages:
6 (5)
Backwards:
120 (1)
Links from homepages:
1 links (from 1 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 4, external 19
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$690
Health score:
25.38%

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 1:50:01 PM November 5, 2013

Latest test duration: 0.728 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 13440 bytes
Url: http://www.nemcinatlumoceni.cz/
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 419
Request_size: 360
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 0.727089
Namelookup_time: 0.10296
Connect_time: 0.201896
Pretransfer_time: 0.201918
Size_download: 13440
Speed_download: 18484
Download_content_length: 13440
Starttransfer_time: 0.324525
Redirect_time: 0.30336
Used technologies:
Operating systems
UNIX
Web servers
Apache (version 2.2.22)
Hosting:
WEB4U (WEB4U - network)
Hosting admin phone:
+420543254362
Hosting admin mail:
Domain IP:
81.91.86.11 Czech Republic
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
CZ-NIC domain profile
Domains using same registrar:49,170
Domain owner:
Soňa Felixová
Address: Smetanova 43, Brno, 60200, CZ
Public registrar record:

Profile

Domain age:
14 years and 4 months
Domain worth:
$690
Health score:
25.38%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #nemcinatlumoceni.cz

Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

SERP organic visitors
This domain is found only in Denmark local organic SERPs.

SEO

Indexed pages:
6 (5)
Backwards:
120 (1)
Homepage links:
internal 4, external 19
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
Mgr. Soòa Felixová: tlumoèení, pøeklady, výuka a douèování nìmèiny; tlumoènice, pøekladatelka a uèitelka nìmeckého jazyka
Meta-keywords:
nìmèina nìmecký nìmecky pøeklady tlumoèení výuka douèování korektury transkripce Trados rešerše pøepisy telefonická asistence prùvodcování jazyk jazykové jazyky služby služba èesky èeština pøeklad pøekladatel pøekladatelka tlumoèník tlumoènice konsekutivní simultánní uèitelka korektorka korektor prùvodce prùvodkynì servis stavebnictví strojírenství øízení jakosti normy døevozpracující prùmysl elektronika ekologie filozofie nezisková sféra pravopis technická
Meta-description:
Nìmèina - tlumoèení, pøeklady, výuka a douèování, korektury, transkripce, telefonická asistence, prùvodcování. Nìmecký jazyk profesionálnì a srdcem. Specializace - stavebnictví, strojírenství, øízení jakosti, normy, døevozpracující prùmysl, elektronika, ekologie, filozofie a nezisková sféra.
Links from homepages:(detailed)
1 links (from 1 unique hosts)
Examples: viktoria-vzduchoplavebni.cz
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on nemcinatlumoceni.cz via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
Domain name is seen on one search engine query. Position in SERP is 34. Statistical information was collected from April 22, 2012 to April 22, 2012
SERP organic rankings distribution:
Visualizes organic positions distribution for domain pages that were found in top 40 results.