SmartViper

janedvd.com domain research


Rating:
0 of 5 ( votes)
Links from homepages:
4 links (from 1 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 18, external 4
Title history:
3 changes recorded
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$7,186
Health score:
%
Domain registrar:
PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Domains using same registrar:195,625

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 6:42:44 PM November 5, 2013

Latest test duration: 1.864 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 52676 bytes
Url: http://janedvd.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 269
Request_size: 170
Filetime: -1
Total_time: 1.862344
Namelookup_time: 0.29783
Connect_time: 0.60349
Pretransfer_time: 0.603512
Size_download: 52676
Speed_download: 28284
Download_content_length: 52676
Starttransfer_time: 0.92376
Used technologies:
Web servers
Apache
Hosting admin phone:
+66-2-6141240-3
Hosting admin mail:
Domain IP:
119.59.120.23 Thailand (1 changes since April 2, 2012)
IP history:
April 2, 2012 61.19.249.88 (CAT Telecom public company Ltd) → 119.59.120.23(453 Ladplacout Jorakhaebua)
DNS Resolve:
OK
Name server (NS) records:
ns109.hostinglotus.net (IP 119.59.120.23)
Other domains using this NS: (7): janecherryshop.com, gameoho.com, ibuysale.com, hyipparty.com, shopzoneza.com, thaiamuletweb.com, thaingo.org
ns110.hostinglotus.net (IP 119.59.120.23)
Other domains using this NS: (7): janecherryshop.com, gameoho.com, ibuysale.com, hyipparty.com, shopzoneza.com, thaiamuletweb.com, thaingo.org
NS history:
1 changes since April 2, 2012
April 2, 2012 ns5.hostinglotus.net
ns6.hostinglotus.net
ns109.hostinglotus.net
ns110.hostinglotus.net
Public registrar record:

Profile

Domain age:
10 years and 5 months
Domain worth:
$7,186
Health score:
%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #janedvd.com

Social activity: updated 30 Jul 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
dvd (12%, $1.37), we got married (6%), ญี่ปุ่น (6%), prison break (6%, $0.48), gossip girl (6%, $0.36) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

SEO

Homepage links:
internal 18, external 4
Title history:
3 changes recorded
HTML validation:
OK
Title:
¢ÒÂDVD,¶Ù¡,Êè§äÇ,Ê觴èǹ,¿ÃÕ!!Ê¡ÃÕ¹·Ø¡á¼è¹,Ê觿ÃÕ,µÒÁËÒËÑÇã¨à¨éÒªÒÂËŧÂؤ,ÅÙ¡ÊÒÇÁÒà¿Õ ¢Íà¤ÅÕÂÃìËÑÇã¨,JungYi¨Í§ÂÕ Áع¡Ö¹Âͧ,Good Doctor ¨ÙÇ͹,Sirius ÎÂͧªÔ¤ «ÕàÍ,ÍغѵÔÃÑ¡¡Ñº´Ñ¡ËÑÇã¨,Ό¼Áà»ç¹¨Ô駨͡¤ÃѺ,Two Weeks Åըع¡Ô,Who Are You á·¤Â͹,Hope for Dating,Looking Forward to Romance,«ÕÇÒ¹ ǧ«ÕàÍ,Special Affairs Team Ten,WoonHee Couple ¨ÕÇع ⡨عÎÕ,The Blade and Petal,ÍÀÔ¹ÔËÒôҺÁѧ¡ÃÊзéÒ¹¾ÔÀ¾ THE HOLY PEARL,¿éҨô·ÃÒ µØé ¢ÇÑ­,ÊÙµÃÃÑ¡©ºÑºà¨éÒË­Ô§ ¾Ò¡Âìä·Â,ºÑ³±ÔµË¹éÒãÊ ËÑÇã¨ÇéÒÇØè¹, Ãç͡˹éÒãÊ ËÑÇã¨à¾×èͽѹ, Ê׺ áʺ «èÒ ÅèҤúÊÙµÃ,ÂÑÂáʺàÇèÍÃìäÁèàÍëÍÃÑ¡,ÅØé¹ÊØ´Ä·¸ÔìÀÒáԨËÁ×è¹ÅéÒ¹,Last Cinderella,ÃÑ¡ÇØè¹ÇÒ¢ͧÂÑ«Թà´ÍàÃÅÅèÒ,á¡Å駨ØêºÏ àÇÍÃìªÑè¹­Õè»Øè¹,I Hear Your Voice,ÍÕâºÂͧ,ÍÕ¨§«Í¡,Heartless City,Shark,¤ÔÁ¹ÑÁ¡ÔÅ,«¹à¨Թ,»Ôê§ÃÑ¡ÂÑÂÊÒÇà¹ÔÃì´,»ÁªÕÇÔµ ÅÔ¢ÔµÃÑ¡,May Queen,Jang Ok Jung,¨Ò§Íꡨͧ,ÁѨ¨ØÃÒªÊÕ¹éÓ¼Öé§ à¤¹,Live For Love,Gu Family Book,Nail Shop Paris,Mandate of Heaven,ÊØÀÒ¾ºØÃØɨرÒà·¾,Gossip Girl Season 6, Game of Thrones Season 3, Vampire Diaries Season 4,Gu Family Book,When a Man Loves,Running Man,Ãѹ¹Ôè§áÁ¹,We Got Married,WGM,All About My Romance,ÃÑ¡¾ÅÔ¡Åçͤ¢Í§Ë¹ØèÁàºÊºÍÅ,School 2013 âçàÃÕ¹ËÑÇã¨ãÊ,Flower Boy Next Door ÃÑ¡ãÊãÊ ¢Í§¹Ò¢éÒ§ºéÒ¹,Playful Kiss,¨ØêºËÅÍ¡æ ÍÂÒ¡ºÍ¡ÇèÒÃÑ¡,Reply 1997,Master of Study,à»Ô´µÓÃÒ»ÃÒºà´ç¡áʺ,Flower Boy Ramyun Shop,Glowing She,Queen In Hyun Man,ÍÔ¹Â͹ ÁËÑȨÃÃÂìÃÑ¡¢éÒÁÀ¾,¶Ù¡¤èÐ,˹ѧÎÔµ,˹ѧʹء,˹ѧà¡ÒËÅÕ,ÅФÃä·Â,˹ѧ½ÃÑè§,­Õè»Øè¹,äµéËÇѹ,dvd,ÇÕ«Õ´Õ,series,movies,«ÕÃÕÂì,«ÕÃÕÊì,ÀҾ¹µÃì,˹ѧ,´ÕÇÕ´Õ,à¾Å§,´¹µÃÕ,music,˹ѧªØ´,˹ѧ¶Ù¡,˹ѧà¡ÒËÅÕ,«ÕÃÕÂìªØ´,à¡ÒËÅÕ,´Ù˹ѧà¡ÒËÅÕ,˹ѧà¡ÒËÅÕ¶Ù¡,˹ѧà¡ÒËÅÕ¾Ò¡Âìä·Â,˹ѧá¼è¹à¡ÒËÅÕ,˹ѧ­Õè»Øè¹,˹ѧä·Â,˹ѧà¡èÒ,˹ѧ´Õ,«ÕÃÕÂìÂÍ´ÎÔµ,«ÕÃÕÊìÂÍ´ÎÔµ,¢ÒÂ,¢ÒÂ˹ѧà¡ÒËÅÕ,Sale,Sale DVD,korean,drama,ÅФÃ,äµéËÇѹ,v2d,DVD¶Ù¡æ,Êè§àÃçÇ,ºÃÔ¡ÒôÕ
Last title:
February 12, 2013 ขายDVD,ถูก,ส่งไว,ส่งด่วน,ฟรี!!สกรีนภาพทุกแผ่น Full House Take 2,Five Fingers,รากบุญ,แรงเงา,กี่เพ้า,Innocent Man จุนกิ,Faith The Great Doctor ลีมินโฮ, Romance Town สาวใช้หัวใจกังนัม,Queen In Hyun Man ราชินีอินฮยอน หัวใจรักข้ามภพ,To the Beautiful You มินโฮ ซอลลี่,Gossip
Meta-keywords:
DVD,µÒÁËÒËÑÇã¨à¨éÒªÒÂËŧÂؤ,¢ÒÂDVD,˹ѧãËÁè,˹ѧʹء,Êè§äÇ,Ê觴èǹ,¿ÃÕ!!Ê¡ÃÕ¹ÀÒ¾·Ø¡á¼è¹,JungYi¨Í§ÂÕ Áع¡Ö¹Âͧ,Haeundae Lovers ÅÙ¡ÊÒÇÁÒà¿Õ ¢Íà¤ÅÕÂÃìËÑÇã¨,ÍغѵÔÃÑ¡¡Ñº´Ñ¡ËÑÇã¨,Good Doctor ¨ÙÇ͹,My Daughter Seo Young ¨§ªÔ¹ cnblue,Sirius ÎÂͧªÔ¤ «ÕàÍ,Ό¼Áà»ç¹¨Ô駨͡¤ÃѺ,Two Weeks Åըع¡Ô,Who Are You á·¤Â͹,Hope for Dating,Look
Links from homepages:(detailed)
4 links (from 1 unique hosts)
Examples: janecherryshop.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on janedvd.com via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)