SmartViper

jamthundklubben.nu domain research


Rating:
3.7 of 5 (3 votes)
Indexed pages:
172 (5)
Backwards:
611 (10)
Links from homepages:
1 links (from 1 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 72, external 18
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$10,903
Health score:
30.38%

Technical

Website availability: (is site down?)
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Javascript frameworks
jQuery (version 1.3.2)
Operating systems
Red Hat (version 5)
UNIX
Web server extensions
OpenSSL (version 0.9.8e)
mod_jk (version 1.2.37)
mod_ssl (version 2.2.25)
Web servers
Apache (version 2.2.25)
Apache Tomcat
Widgets
AddThis (version 250)
Hosting:
Hosting admin phone:
+46.21128222
Hosting admin mail:
Domain IP:
194.9.94.235 Sweden (1 changes since October 26, 2009)
IP history:
April 8, 2011 194.9.94.190 → 194.9.94.235
DNS Resolve:
OK
NS history:
1 changes since October 26, 2009
October 26, 2009 ns1.loopia.se
ns2.loopia.se
ns3.loopia.se
ns4.loopia.se
ns1.loopia.se
ns2.loopia.se

Profile

Domain worth:
$10,903
Health score:
30.38%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #jamthundklubben.nu

Social activity: updated 22 Jul 2014
Smartviper reviews:
Social Contacts:

Similar sites

Tags:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
senaste nytt (100%, $0.64) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
172 (5)
Backwards:
611 (10)
Homepage links:
internal 72, external 18
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
OK
Title:
Svenska Jämthundklubben
Meta-keywords:
jämthund, rasklubb, avel
Meta-description:
Rasklubben SVENSKA JÄMTHUNDKLUBBEN, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SÄKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen (Jämthunden) genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena jämthundar att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
Links from homepages:(detailed)
1 links (from 1 unique hosts)
Examples: finstad-bloggen.blogspot.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on jamthundklubben.nu via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)