SmartViper

evrokultura.org domain research


Rating:
0 of 5 ( votes)
Links from homepages:
2 links (from 2 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 54, external 1
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$11,295
Health score:
%
Domain registrar:
Public Interest Registry domain profile
Domains using same registrar:454,463

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 2:25:14 PM November 2, 2013

Latest test duration: 1.226 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 24143 bytes
Url: http://www.evrokultura.org
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 184
Request_size: 178
Filetime: -1
Total_time: 0.976254
Namelookup_time: 0.108391
Connect_time: 0.230486
Pretransfer_time: 0.230505
Size_download: 24143
Speed_download: 24730
Download_content_length: 24143
Starttransfer_time: 0.354226
Hosting:
Domain IP:
193.2.242.162 Slovenia
DNS Resolve:
OK
Domain owner:
Zavod za sodobno umetnost (SCCA Ljubljana)
Address: Metelkova 6, Ljubljana, SI, 1000, SI
Phone: +38638614318385
Mail: info@scca-ljubljana.si
Domain administrator:
Ljubljana KABI d.o.o. (KABI d.o.o.)
Address: Pri mostiscarjih 13, Dalibor Cerar, Ljubljana, SI, 1000, SI
Phone: +38612805080
Mail: dalibor@kabi.si
Ljubljana KABI d.o.o. affiliated with 2 domains: avto.info, artservis.org
Domain technical support:
Ljubljana KABI d.o.o. (KABI d.o.o.)
Address: Pri mostiscarjih 13, Dalibor Cerar, Ljubljana, SI, 1000, SI
Phone: +38612805080
Mail: dalibor@kabi.si
Ljubljana KABI d.o.o. affiliated with 4 domains: avto.info, kupi.info, artservis.org, openwear.org
Name server (NS) records:
ns.kabi.si (IP 212.103.146.241)
Other domains using this NS: 66
ns.evrokultura.org (IP 193.2.242.162)
Public registrar record:

Profile

Domain age:
14 years and 8 months
Domain worth:
$11,295
Health score:
%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #evrokultura.org

Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
kultura (13%, $0.41), film (5%, $1.07), partner (5%, $1.49), art (4%, $1.28), cultural (4%, $1.18) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

SEO

Homepage links:
internal 54, external 1
HTML validation:
OK
Title:
EVROKULTURA
Meta-keywords:
kultura, kulturna politika, Evropska unija, EU, Evropska komisija, Komisija, Nacionalna agencija, ministrstvo, program, sklad, akcija, podprogram, prioriteta, krovni program, razpis, proračun, proračunska postavka, upravičenost, javna, zasebna kulturna organizacija, prijavitelj, izvajalec, prijava, soorganizator, partner, sofinanciranje, sofinancer, financiranje, podpora, subvencija, štipendija, informacije, projekt, sodelovanje, konzorcij, kulturna, politika, mreže, posredniki, transnacionalni program
Meta-description:
Evrokultura je namenjena kulturnikom, ki želijo črpati sredstva iz programov in skladov Evropske unije, in poleg informacij o programih EU ponuja še komentirane povezave na druga spletna mesta informacijskih virov, članke o primerih dobre prakse iz Slovenije, komentarje domačih in tujih strokovnjakov na nove geo- in kulturnopolitične razmere, recenzije publikacij s področja programov in kulturnih politik EU ter posredniškega sektorja v kulturi, novice in zanimivosti s področja kulture v EU in ekskluzivna interaktivna tematska umetniška dela. Evrokultura (Euro-culture) is intended for anybody active within the field of culture who wishes to obtain funding from various programmes and funds of the European Union. Apart from information on EU programmes it also offers commented links to other informative web-sites, articles on good practice in Slovenia, commentaries by Slovene and foreign experts on the new geopolitical and cultural political conditions, reviews of publications in the field of EU programmes and cultural policies, as well as information on mediation sector in culture, news in the field of culture and the EU and exclusive interactive thematic works of art.
Links from homepages:(detailed)
2 links (from 2 unique hosts)
Examples: inseecp.blogspot.com, razvezanijezik.org
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on evrokultura.org via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)