SmartViper

envimarket.cz domain research


Rating:
3.6 of 5 (5 votes)
Indexed pages:
1,285 (76)
Backwards:
74,590 (784)
Links from homepages:
11 links (from 6 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 226, external 26
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$9,074
Health score:
23.56%
Domain registrar:
CZ-NIC domain profile
Domains using same registrar:49,170

Technical

Website availability: (is site down?)

Latest result: Website is UP

Latest test time and date: 10:23:16 PM October 31, 2013

Latest test duration: 0.811 seconds


Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 51889 bytes
Url: http://envimarket.cz
Content_type: text/html; charset=iso-8859-2
Http_code: 200
Header_size: 429
Request_size: 172
Filetime: -1
Total_time: 0.80865
Namelookup_time: 0.09937
Connect_time: 0.198314
Pretransfer_time: 0.198337
Size_download: 51889
Speed_download: 64167
Download_content_length: 51889
Starttransfer_time: 0.313324
Used technologies:
Analytics
Google Analytics
Operating systems
Debian (version lenny)
Programming languages
PHP (version 5.2.6)
Web server extensions
mod_ssl (version 2.2.9)
OpenSSL (version 0.9.8g)
Web servers
Apache (version 2.2.9)
Hosting:
Dial Telecom, a.s. (Angel Hosting)
Hosting admin mail:
Domain IP:
146.255.26.155 Czech Republic (2 changes since February 23, 2010)
IP history:
June 4, 2010 89.187.144.176 (Coolhousing s.r.o.) → 146.255.26.155(Dial Telecom, a.s.)
February 23, 2010 89.187.139.176 (Coolhousing s.r.o.) → 89.187.144.176(Coolhousing s.r.o.)
IP neighborhood:
4 other domains, examples: enviweb.cz, ekologove.cz, ekoakce.cz, envinews.eu
DNS Resolve:
OK
Domain owner:
Miroslav Kubásek (EnviWeb s.r.o.)
Address: Brezova 6, Brno, 63700, CZ
Domains owned by Miroslav Kubásek: ekozbozi.cz, ekoakce.cz
Public registrar record:

Profile

Domain age:
12 years and 13 days
Domain worth:
$9,074
Health score:
23.56%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #envimarket.cz

Social activity: updated 19 Oct 2013
Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
r o (18%, $0.68), nabídka (13%), vod (6%, $0.91), ems (5%, $1.09), emas (4%, $0.75) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1,285 (76)
Backwards:
74,590 (784)
Homepage links:
internal 226, external 26
HTML validation:
Errors check details
Title:
EnviMarket.cz - veškeré zboží pro ekologii a životní prostředí - ucelená nabídka výrobců a dovozců ekologických výrobků
Meta-keywords:
životní prostředí, adresář, business, certifikace, ovzduší, čištění, vod, EIA, ekologický, ekologie, příroda, EMAS, EMS, enviromentální, environment, chemických, látek, evidence, přípravků, obalů, legislativa, předpisy, hluk, horniny, chemik, chemikálie, IPPC, konzultace, legislativní, servis, les, literatura, nabídka, normy, obaly, akce, odborné, hospodář, odpady, software, vodní, zvířata, krajina, lidé, člověk, Česká republika, adresář
Links from homepages:(detailed)
11 links (from 6 unique hosts)
Examples: enviweb.cz, nazeleno.cz, chytryodberatel.cz, ekologove.cz, ekozbozi.cz, envinews.eu
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on envimarket.cz via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)