SmartViper

ehlers-danlos.se domain research


Rating:
4.4 of 5 (5 votes)
Indexed pages:
1 (2)
Backwards:
591 (27)
Links from homepages:
2 links (from 2 hosts)
updated November 6, 2013
Homepage links:
internal 24, external 6
Unique visitors:
802 ( 9)
diff as of October 1, 2009
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$195,306
Health score:
9.42%

Technical

Website availability: (is site down?)
Used technologies:
Cache tools
Varnish
Operating systems
Ubuntu
Programming languages
PHP
Web servers
Apache (version 2.2.22)
Hosting admin mail:
Domain IP:
188.95.227.20 Sweden (1 changes since April 8, 2011)
IP history:
April 8, 2011 91.123.193.15 → 188.95.227.20
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
NIC-SE domain profile
Domains using same registrar:36,287
Name server (NS) records:
atdns01.citynetwork.se (IP 188.95.227.2)
Other domains using this NS: 488
atdns02.citynetwork.se (IP 188.95.227.3)
Other domains using this NS: 488
atdns03.citynetwork.se (IP 185.2.152.100)
Other domains using this NS: 459
NS history:
1 changes since April 8, 2011
April 8, 2011 ns1.citynetwork.se
ns2.citynetwork.se
atdns01.citynetwork.se
atdns02.citynetwork.se
atdns03.citynetwork.se
Public registrar record:

Profile

Unique visitors:
802 ( 9)
diff as of October 1, 2009
Domain age:
16 years and 29 days
Domain worth:
$195,306
Health score:
9.42%
Domain score widget:
Domain worth widget:
Smartviper certification:

Social #ehlers-danlos.se

Social activity: updated 19 Aug 2014
Smartviper reviews:

Advertising

AdSense Checker: (AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
ehlers-danlos (57%), eds (24%, $1.14), leder (10%, $0.90), subluxation (10%, $0.84) (charts and stats)
Ads SERP visibility: based on research of 16,000,000 keywords

Geography

Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view

SEO

Indexed pages:
1 (2)
Backwards:
591 (27)
Homepage links:
internal 24, external 6
Title history:
1 changes recorded
HTML validation:
Errors check details
Title:
EDS Riksförbund - Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund, Sverige
Meta-keywords:
eds, ehlers-danlos syndrom, riksförbund, ehlers, danlos, ehlers-danlos, syndrom, bindvävssjukdom, bindvävsdefekt, min bok om eds, eds-forum, forum, läkarutlåtande, klassisk, hypermobil, vaskulär, bindväv, kollagen, överrörlig, hud, blåmärken, ärr, luxation, subluxation, laxitet, ledlaxitet, överrörlig, hypermobilitet, hypermobilitetssyndrom, leder, ledsjukdom, trötthet, smärta, kronisk smärta, aneurysm, hudproblem, hudskörhet, skör hud, ärrbildning, fula ärr, sällsynt diagnos
Meta-description:
EDS, Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbund är en rikstäckande intresseorganisation för människor med, eller anhöriga till, personer med Ehlers-Danlos syndrom (EDS). EDS Riksförbund arbetar för att göra information om EDS tillgänglig på svenska och skapa mötesplatser för personer med EDS. Syftet är att öka kunskapen om EDS i samhället; hos allmänheten, bland vårdpersonal och andra yrkeskategorier. EDS Riksförbund har givit ut informationsboken Min bok om EDS.
Links from homepages:(detailed)
2 links (from 2 unique hosts)
Examples: ilsemarie.wordpress.com, argaklara.com
Smartviper Domain RSS:
Get the latest updates on ehlers-danlos.se via RSS
SERP organic visibility: based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)